Úvod

Naše profesní organizace nyní vystupuje pod názvem Asociace rané péče České republiky, z. s. Naším cílem je podporovat a rozvíjet poskytovatele sociální služby raná péče v rámci celé České republiky. Více informací naleznete v sekci o nás.

Aktuality