Tisková zpráva a fotografie z konference

Nabízíme Vám tiskovou zprávu z odborné konferenci „Raná péče v mezinárodním kontextu“, která se konala 27.11. 2018 v Praze. Jejím cílem bylo zhodnotit kvalitu a efektivitu služby rané péče v ČR i v mezinárodním kontextu, posoudit stabilitu jejího zakotvení v legislativních podmínkách České republiky a nastínit perspektivu této služby. Konferenci pořádala Asociace rané péče České republiky, z.s. pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a s finanční podporou Nadace rozvoje občanské společnosti.

Tisková zpráva Konference ARPČR 27.11.2018 [doc]